รีวิวเรื่องราว

  • TH

    My Evolution To Demon ตอน ที่ 1

    ในอนาคตที่ไกลถึง,โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมนุษย์ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ แต่ด้วยความพยายามในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ยังต้องเผชิญกับอันตรายจากการดำเนินการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ นี่คือเรื่องราวใน “My Evolution To Demon ตอน ที่ 1“, ที่ได้มีการสร้างสรรค์โดยผู้เขียนเพื่อเล่าเรื่องราวของ Nikko และ Zelly ทั้งคู่ที่ถูกส่งมาเพื่อต่อสู้กับมนุษย์ป่าชนิดใหม่ ในฐานะผู้ปกครองภูมิภาค,พวกเขาต้องใช้เทคโนโลยีและวิชาการของตนเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขา การต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เริ่มขึ้นและศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นก็กำลังพร้อมรุกไปข้างหน้าอย่างไม่สะดวกสบายใดๆ. โปรดดูบทความด้วย beefdaily.com.vn !…

    Read More »
Back to top button