Giỏ hàng

Thông tin pháp lý

  • Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Số 1230/2020/QĐ-TQC

Chi tiết xem tại đây

  • Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý ATTP - Quyết định số 1230/2020/QĐ-TQC - phiên bản tiếng Việt

Chi tiết xem tại đây

  • Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý ATTP - Quyết định số 1230/2020/QĐ-TQC - phiên bản tiếng Anh

Chi tiết xem tại đây

  • Công bố sản phẩm: THỊT BÒ MÁT - Số: 01/Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm/2020

Chi tiết xem tại đây

  • Công bố sản phẩm: GIÒ BÒ ÚC - Số: 04/Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm/2020

Chi tiết xem tại đây

  • Công bố sản phẩm: XÚC XÍCH BÒ ÚC - Số: 05/Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm/2020

Chi tiết xem tại đây

1900 088 858