Das Sein Zum Tode là gì ?

Mộ khái niệm khá trừu tượng của Martin Heidegger Về thể tính của chân lý Das Sein Zum Tode là gì ? nghe qua mấy cái thuyết học này khó hiểu vô cùng nhưng beefdaily.com.vn sẽ làm đơn giản hơn về khái niệm này . Hãy cùng tham khảo chi tiết về Hiện tính thể và thời gian tính nhé !

Das Sein Zum Tode là gì ?
Das Sein Zum Tode là gì ?

Das Sein Zum Tode là gì ?

Das Sein Zum Tode là Tính thể qui tịch hay dịch nôm na là con người hay một thực thể đều có chung một khái niệm là sống để chết . Đây là một câu nói của nhà thuyết học Heidegger .

Das Sein Zum Tode là gì ?
Das Sein Zum Tode là gì ?

Để hiểu đầy đủ về “Das Sein Zum Tode”, chúng ta bắt đầu với việc tìm hiểu (befregan) của Heidegger về bản thể luận. Kể từ thời Hy Lạp cổ đại, siêu hình học đã đặt câu hỏi: “sự tồn tại” của chúng sinh là gì? Tại sao mọi thứ (chúng sinh) tồn tại thay vì không tồn tại? Các nhà triết học ngạc nhiên trước nó đã đưa ra câu trả lời của riêng họ, nhưng tất cả những câu trả lời này đều ngụ ý những tiền đề sau:

  • Sự tồn tại của vạn vật là hiển nhiên, và không cần phải đặt câu hỏi về trạng thái “không có gì” trong đó vạn vật không tồn tại.
  • Chúng ta không cần hỏi mọi vật tồn tại như thế nào và vật chất xuất hiện như thế nào.
  • Câu trả lời cho câu hỏi được ẩn giấu trong những sinh vật cụ thể luôn là “cái gì”, không tồn tại hoặc tự nổi lên.

Bản chất của con người với tư cách là “Dasein” nằm ở sự tồn tại (Existenz) và nhiều khả năng tồn tại.

Das Sein Zum Tode dưới lăng kính con người

Để đưa ra một ví dụ không phù hợp, một người có thể là một luật sư, nhưng đồng thời, anh ta cũng có khả năng tham gia vào các ngành nghề khác mà không bị điều chỉnh bởi một ngành nghề nhất định.

Das Sein Zum Tode dưới lăng kính con người
Das Sein Zum Tode dưới lăng kính con người

Dasein phải ở trong thế giới (In-der-Welt-Sein), hòa nhập với thế giới, đối phó với tất cả các loại sinh vật và những người khác, và cùng tồn tại với những người khác (Mitsein). Tồn tại trong thế giới ở đây rõ ràng phản đối triết lý chủ thể của nhận thức luận truyền thống tách biệt chủ thể và thế giới – như thể con người không tồn tại trong thế giới này mà chỉ nhìn chằm chằm vào thế giới, nên có “chủ thể làm sao biết được đối tượng” và “khái niệm phù hợp với đối tượng như thế nào”. “và hàng loạt câu hỏi không cần thiết.

Video chi tiết Das Sein Zum Tode là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button