50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?

ในด้านการทำอาหาร การใช้หน่วยวัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองความแม่นยำในการแปรรูปอาหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือไม่คุ้นเคยกับหน่วยวัดต่างๆ การแปลงระหว่างหน่วยเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการทราบ 50 ml เท่ากับกี่ออนซ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจวัดที่แม่นยำระหว่างการแปรรูปอาหาร หากคุณประสบปัญหานี้ มาที่ beefdaily.com.vn เพื่อเรียนรู้วิธีแปลงระหว่าง ml และ oz อย่างถูกต้อง!

50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?
50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?

I. คำจำกัดความของมิลลิลิตร


มิลลิลิตร” (ย่อว่ามล.”) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในพันของลิตร (1/1000 L)

ลิตรเป็นหน่วยเมตริกทั่วไปของปริมาตรและเทียบเท่ากับมวลของน้ำที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และสามารถวัดได้ด้วยกระบอกสูบที่มีรัศมีฐาน 1 เดซิเมตรและสูง 10 เซนติเมตร หนึ่งมิลลิลิตร (1 มล.) เท่ากับ 1/1000 ของลิตร และเทียบเท่ากับปริมาตรที่น้อยมาก มิลลิลิตรมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์ เคมี อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อวัดของเหลว สารละลาย หรือก๊าซในปริมาณเล็กน้อย

II. คำจำกัดความของออนซ์


ออนซ์” (ตัวย่อ “ออนซ์”) เป็นหน่วยวัดมวลในระบบการวัดของอังกฤษและอเมริกา หนึ่งออนซ์เทียบเท่ากับ 1/16 ของปอนด์ (1 ปอนด์) หรือประมาณ 28.35 กรัม ออนซ์ทั่วไปมีอยู่สองประเภท ได้แก่ ออนซ์อังกฤษ (หรือที่เรียกว่าออนซ์ขวา) และออนซ์อเมริกัน (หรือที่เรียกว่าออนซ์กลม)

ออนซ์อังกฤษ: 1 ออนซ์อังกฤษเทียบเท่ากับประมาณ 28.35 กรัม และใช้กันอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และบางประเทศในระบบการวัดของอังกฤษ
ออนซ์สหรัฐ: 1 ออนซ์สหรัฐเทียบเท่ากับประมาณ 28.41 กรัมและใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในระบบการวัดของอเมริกา
ออนซ์มักใช้วัดปริมาณอาหาร เครื่องดื่ม และสารเคมี นอกจากนี้ ออนซ์ยังใช้ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เพื่อวัดปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน และน้ำมัน

50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?

III. 50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?


50 ml เท่ากับ 1.69 ออนซ์ (ounce) (แม้ว่าค่านี้จะไม่เป็นที่แม่นยำตามเลขทศนิยมเต็ม ๆ แต่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ประจำวัน)

ขอให้ฉันเขียนตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างมิลลิลิตร (ml) และออนซ์ (oz) ให้คุณเพื่อให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น:

ลักษณะ มิลลิลิตร (ml) ออนซ์ (oz)
หน่วยวัด ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ/อเมริกัน
น้ำหนัก ไม่วัดได้ วัดด้วยน้ำหนัก
ปริมาณ วัดด้วยปริมาณ ไม่วัดได้
สมการแปลง 1 ml = 0.0338 oz 1 oz = 29.5735 ml
ใช้ใน การแพทย์, เคมี, อาหาร, เครื่องดื่ม อาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าหุ้น
ตัวอย่าง 50 ml น้ำ 1.69 oz เหล้า

สรุปแล้ว ml ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์, เคมีและอาหาร ในขณะที่ oz ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าหุ้น แม้ว่าสองหน่วยนี้จะไม่สามารถแปลงได้โดยตรงเนื่องจากมีการวัดแตกต่างกัน แต่โดยใช้สูตรการแปลงที่เหมาะสม คุณสามารถแปลงหน่วยระหว่างพวกเขาได้

50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?

IV. Video 50 ml เท่ากับกี่ออนซ์?


โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button