TH

ชีวประวัติของ ดวง ฤทัย หง สกุล

ในเว็บไซต์ beefdaily.com.vn มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ดวงฤทัย หงสกุล หรือที่รู้จักกันในนาม “ดวง ฤทัย หง สกุล” ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความท้าทาย ดวงฤทัยฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอและความท้าทายที่เธอเผชิญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ชีวประวัติของ ดวง ฤทัย หง สกุล

I. ดวง ฤทัย หง สกุล คือใคร?


ดวงฤทัย หงสกุล เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เธอเป็นประธานกลุ่มบริษัท DRT ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เธอยังเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2566 ดวงฤทัย หงสกุล ถูกธนาคารกรุงศรีฟ้องล้มละลายและได้รับคำสั่งจากศาลให้ตั้งผู้รับโอนอย่างเป็นทางการเข้าจัดการธุรกิจและทรัพย์สินของเธอตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

II. ชีวประวัติของ ดวง ฤทัย หง สกุล


ดวงฤทัย หงสกุล เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เธอเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2512 สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ London Metropolitan University ในสหราชอาณาจักร

ดวงฤทัย หงสกุล เริ่มต้นทำงานที่ธนาคารกรุงศรี ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นเธอย้ายไปทำงานที่บริษัทเงินทุนธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเธอทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี พ.ศ. 2554 ดวงฤทัย หงสกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสหวิชาชีพที่มีกิจกรรมหลักในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และบันเทิง เธอถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ของดวงฤทัย หงสกุล ถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลาย และเธอถูกนำตัวขึ้นศาล ขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของเธอยังคงได้รับการอัปเดต

III. หนังสือราชการผู้รับคำสั่งเด็ดขาดรับของดวงฤทัย หงสกุล คนดังถูกเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาหลังจากถูกธนาคารกรุงศรียื่นคำร้องขอยุติการชำระหนี้และล้มละลายในศาลฯ


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 หนังสืออย่างเป็นทางการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง การฟ้องล้มละลายของนางสาวดวงฤทัย หงสกุล เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตามคำสั่งที่ ล. ที่ 928/2566 ของศาลล้มละลายกลาง น.ส.ดวงฤทัย หงสกุล นามสกุลดัง ถูกศาลสั่งฝากขังภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของผู้บริหารตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และต้องแจ้งให้ ลูกหนี้ในทรัพย์สินหรือหนี้สินของลูกหนี้ต่อผู้บริหารภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้ในกรณีนี้ได้และต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานผู้รับฟ้องของสำนักรัฐมนตรี สำนักการพิพากษา หรือสำนักงานบังคับคดีที่ลูกหนี้มีสำนักงานใหญ่ ภายใน 2 เดือนนับแต่ วันที่ประกาศคำสั่งนี้

ชีวประวัติของ ดวง ฤทัย หง สกุล

IV. Video ชีวประวัติของ ดวง ฤทัย หง สกุล


โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button